اخبار

اشتراک در شبکه‌های اجتماعی
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

جلسه مشترک با مدیرکل دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

ادامه ⟵

جلسه مشترک با فعالان کارخانه نوآوری آزادی

ادامه ⟵

آشنایی با فرآیندهای دانش‌بنیان _ انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت استان تهران

ادامه ⟵

برگزاری جلسه مشترک با مسئولان مراکز رشد و پارک های علم و فناوری دانشگاه های تهران

ادامه ⟵

جلسه مشترک انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت تهران با شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران

ادامه ⟵

جلسه با آقای دکتر نیکزاد مشاور محترم شرکت های دانش بنیان سازمان غذا و دارو

ادامه ⟵

مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان ایده آل تشخیص آتیه خبر داد : بی نیازی ایران به واردات کیت های آزمایشگاهی در آینده نزدیک

ادامه ⟵

اجرای طرح آمایش ملی فن آوری سلامت توسط انجمن شرکتهای دانش بنیان حوزه سلامت تهران

ادامه ⟵

برگزاری بیست و یکمین جلسه از سلسله جلسات بررسی طرحهای فناورانه و نوآورانه کمیته تجاری سازی انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت تهران

ادامه ⟵

حمایت شرکت صنایع پیشرفته وزارت سمت از شرکت های عضو انجمن

ادامه ⟵

همکاری در برگزاری رویداد مشترک با شرکت مشاوره مدیریت و خدمات ماشینی سازمان تامین اجتماعی

ادامه ⟵

وبینار آشنایی با فرآیندهای دانش‌بنیان _ انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت استان تهران

ادامه ⟵

ارتباط دولت – دانشگاه – صنعت سلامت با محوریت انجمن شرکتهای دانش بنیان حوزه سلامت تهران

ادامه ⟵

برگزاری بیستمین جلسه از سلسله جلسات کمیته تجاری سازی انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت تهران

ادامه ⟵

برگزاری نوزدهمین رویداد فناوران و نوآورانه کمیته تجاری‌سازی انجمن شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت تهران

ادامه ⟵

قیمت دارو به شهریور ۱۴۰۰ باز می‌گردد

ادامه ⟵
به بالای صفحه بردن