جلسه مشترک با فعالان کارخانه نوآوری آزادی

اشتراک در شبکه‌های اجتماعی
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
 این جلسه در روز شنبه مورخ ۱۹ فروردین ماه جلسه در دفتر انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت و تهران با حضور نمایندگان کارخانه نوآوری آزادی برگزار گردید در این جلسه ضمن بررسی راهکارهای همکاری های مشترک، زمینه استقرار شعبه ای از انجمن در آن کارخانه مورد ارزیابی اولیه قرار گرفت و مقرر شد تا تحقیقات بیشتر در این زمینه صورت پذیرد. ضمناً بیان شد رویدادی با حضور دانشگاهیان و صنعتگران از حوزه سلامت در کارخانه نوآوری آزادی بزودی برگزار خواهد گردید. و از انجمن دعوت بعمل آمد تا در این رویداد مشارکت معنوی و فنی داشته باشد که مورد استقبال آقای دکتر مهدوی دبیر انجمن واقع گردید و مقرر شد برنامه تکمیلی به دبیرخانه انجمن واصل گردد.
به بالای صفحه بردن