تلاش مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت در بهره مندی حداکثری از دانش، خلاقیت و تجربیات جوانان نخبه و شرکت های دانش بنیان

اشتراک در شبکه‌های اجتماعی
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت پیرو تفاهم نامه فی ما بین با انجمن شرکت های دانش بنیان سلامت تهران، جلسه ای را با کمیته سلامت دیجیتال این انجمن برگزار نمود.

مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت پیرو تفاهم نامه فی ما بین با انجمن شرکت های دانش بنیان سلامت تهران، جلسه ای را با کمیته سلامت دیجیتال این انجمن برگزار نمود.
ابتدا ریاست مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، این جلسه را در راستای آشنایی با توان نخبگان انجمن در مباحث داده کاوی، سلامت دیجیتال، طراحی سازمان هوشمند و …، بیان نمودند و با توجه به سرعت جهانی در هوشمند شدن کلیه فرایندها، اشتراک دانش جوانان نخبه فعال در آن انجمن با هسته پزوهشی این مرکز با عنوان” هوش مصنوعی(AI)، هوش تجاری(BI)، BIG DATA ANALYSIS، و Real world Data در بیمه سلامت” ، به منظور هم افزایی دانش و اقدامات ذیربط در هم راستا بودن با تغییرات جهانی را مفید و مؤثر و ضروری ارزیابی نمودند.
سپس رئیس کمیته سلامت دیجیتال انجمن، آقای دکتر طاهری، گزارش مختصری از اقدامات صورت گرفته در خصوص در دست اقدام بودن طراحی نرم افزاری به عنوان بازویی برای نظام ارجاع و یا  امکان سنجی استفاده از داده های در تعیین بار بیماری ها و … را ارئه نمودند.
در ادامه آقای دکتر وطن پور ریاست هیأت مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان سلامت تهران، آمادگی آن انجمن را برای همکاری های مستمر و کاربردی در حوزه سلامت دیجیتال و سایر حوزه های فعال و مرتبط در آن انجمن اعلام نمودند.
در پایان ریاست مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، با توجه به گزارش مختصر ارائه شده از برخی از اقدامات صورت گرفته توسط کمیته سلامت دیجیتال آن انجمن،  از این اقدامات و جوانان فعال در این حوزه تشکر نمودند و استقبال مرکز از همکاری های بیش از پیش آن انجمن  و همکاری در هسته های پژوهشی ذیربط مرکز را اعلام نمودند.
به بالای صفحه بردن