توافق نامه انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت تهران و دانشگاه صنعتی امیر کبیر

اشتراک در شبکه‌های اجتماعی
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

با توجه به همکاری قبلی مابین انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت تهران و پردیس بین الملل کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر و تمایل انجمن و دانشگاه به همکاری بیشتر و موثرتر در حوزه فناوری سلامت ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت تهران در نظر گرفتند تا همکاری های فی مابین را گسترش دهند. در این راستا توافق نامه همکاری مشترک مابین انجمن و دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ ۵ خرداد ۱۴۰۰ در ساختمان فارابی آن دانشگاه و با حضور مدیران طرفین منعقد گردید. براساس این توافق نامه ,همکاری مشترک در مرکز نوآوری دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر صورت خواهد پذیرفت و طرفین نسبت به برگزاری رویدادهای فناورانه و‌ دورهای اموزشی در حوزه سلامت  اقدام خواهند نمود و زمینه سازی لازم جهت تسهیل در امور کسب و کار و توانمندسازی شرکت های دانش بنیان و استارت اپ های مستقر در آن دانشگاه، توسط انجمن صورت خواهد پذیرفت . بر اساس این توافق نامه جلسات مشترکی مابین اعضای هیئت علمی دانشگاه و اعضای هیئت مدیره انجمن و مدیران عامل  شرکت های عضو انجمن  برگزار و  طرح های فناورانه و نواورانه حوزه سلامت آن دانشگاه پس از ارزیابی و درصورت موفقیت  در رویداد های  تجاری سازی انجمن  به صورت رایگان شرکت داده خواهند شد. درپایان  مقرر شد زمینه جذب و عضویت شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور مستقر دانشگاه در انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت تهران و به تبع آن در اتاق بازرگانی تهران مهیا گردیده و در مورد صادرات محصولات این شرکتها و اخذ حمایت‌های لازم مادی از آنها توسط بانکها و صندوقهای سرمایه گزاری نیز ، رایزنی لازم توسط انجمن صورت پذیرد.
به منظور اقدامات اجرایی مذکور ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر فضای مورد نیاز برای این همکاری را با مساعدت دانشکده مهندسی پزشکی و مرکز نوآوری مستقر در آن دانشکده در اختیار انجمن شرکتهای دانش بنیان حوزه سلامت تهران قرار داد.

به بالای صفحه بردن