جلسه رابطین آموزشی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد

اشتراک در شبکه‌های اجتماعی
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

جلسه رابطین آموزشی اتاق بازرگانی تهران جهت ابلاغ دستور العمل برگزاری دوره های آموزشی ویژه تشکل ها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن شرکت های دانش بنیان سلامت تهران، در این نشست که با حضور ملکی معاون تشکل های اتاق بازرگانی و عندلیب رئیس مرکز آموزش اتاق بازرگانی تهران برگزار شد رابطین آموزشی تشکل ها نیز حضور داشتند و به بررسی دوره های برگزار شده توسط اتاق پرداختند.

در ابتدای نشست گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه شد و سپس حاضرین پیشنهاداتی جهت بهبود روند کیفی دوره های آموزشی مطرح کردند. از جمله پیشنهادات می توان به تخصصی شدن دوره ها، تهیه بسته های آموزشی متناسب با هر یک از مشاغل و سمت های تعریف شده در تشکل ها، اضافه شدن دوره های مالی، توجه به فدراسیون ها و غیره اشاره کرد.

برنامه نیم سال دوم آموزشی تشکل ها نیز اعلام شد و به دنبال آن رابطین آموزشی انتقادات و نقطه نظرات خود را در خصوص زمان و ساعت برگزاری هر یک از دوره ها مطرح کردند.

همچنین دستورالعمل برگزاری دوره های آموزشی ویژه تشکل ها توسط موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران نیز در جلسه قرائت شد. این دستورالعمل به منظور تعیین چهارچوب برگزاری دوره های آموزشی ویژه توانمندسازی تشکل ها و همچنین قوانین مربوط به غیبت و شرکت در دوره های آموزشی تدوین شده است.

در این نشست به رابطین آموزشی اعلام شد از ابتدای آذر ماه جلسات آموزشی طبق این دستورالعمل برگزار خواهد شد.

به بالای صفحه بردن