حوزه ورود صنایع پیشرفته رضوی در دستگاه‌ها و ادوات تشخیصی، درمانی و پایشی است

اشتراک در شبکه‌های اجتماعی
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

مدیر واحد تجهیزات پزشکی شرکت صنایع پیشرفته رضوی:

حوزه ورود صنایع پیشرفته رضوی در دستگاه‌ها و ادوات تشخیصی، درمانی و پایشی است

واحد تجهیزات پزشکی شرکت صنایع پیشرفته رضوی گفت: امیدواریم بتوانیم توان شرکت‌های دانش بنیان را بالا ببریم تا در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری، بازاریابی و برندینگ بتوانند استاندارد های کافی جهت اخذ مجوزها را داشته باشند.

، مدیر واحد تجهیزات‌ پزشکی شرکت صنایع پیشرفته رضوی در گفتگو با خبرنگار نشریه خبردارو گفت: حوزه ورود صنایع پیشرفته رضوی در دستگاه ها و ادوات تشخیصی و درمانی و پایشی است و رویکرد ما به جای درمان بیشتر بر دستگاه های پایش سلامتی است.
کیانا با انصاف درباره شرکت صنایع پیشرفته رضوی بیان کرد: این شرکت که در اواخر سال 98 تأسیس شد، فعالیت خود را آغاز کرد و جزء زیرمجموعه بهره‌وری موقوفات قرار دارد. صنایع پیشرفته رضوی هدف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، نخبگان و فناوران جوانی که محصولی را جهت ارائه و ورود به بازار دارند، تأسیس شد.
وی افزود: به طور معمول همه مراکز رشد و شتاب دهنده ها حمایت از محصولات فناورانه و محصولات دانش‌بنیانی را  دارند، از ایده تا زمانی که به یک محصول تبدیل شود. بخش اصلی صنایع پیشرفته رضوی جایی که محصول آماده ورود به بازار است، ورود می‌کند. زمانی که محصول وارد بازار می شود، ما با مشارکت فعال خود با شرکت ها و مدیریت آن، همه خدمات و پتانسیل ها را در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهیم تا بتوانیم در بازار موفق شویم که این مهم، موجب رشد و موفقیت شرکت‌ها خواهد شد.
مدیر واحد تجهیزات پزشکی شرکت صنایع پیشرفته رضوی در مورد نحوه مشارکت این واحد گفت: مشارکت صنایع پیشرفته رضوی در شرکت‌های دانش بنیان به صورت مشارکت فعال و قابل تبدیل به سهام است. بدین معنی که ما درصدی از سهام شرکت‌ها را دریافت می‌کنیم و در ازای آن خدماتی را در اختیار شرکت ها قرار می‌دهیم و به عنوان شریک در کنار شرکت‌ها حرکت می‌کنیم.
با انصاف در ادامه بیان‌کرد: صنایع پیشرفته رضوی به هیچ عنوان در دریافت سهام بالاتر از 40 درصد ورود نمی‌کند. چون قصد تصدی‌گری نداریم و قصد از بین رفتن چابکی شرکت‌های دانش‌بنیان را نیز نداریم. پویایی شرکت‌ها دانش بنیان برای ما در اولویت است.
وی تصریح کرد: در سال 99 حدود 40 طرح به ما ارجاع شد و پس از بررسی، طرح‌هایی را انتخاب می‌کنیم که های تک بوده و از فناوری بالایی برخوردار هستند. تعدادی از این طرح ها به دلیل اینکه مناسب ورود به بازارنبودند، رد شد.  
مدیر واحد تجهیزات پزشکی شرکت صنایع پیشرفته رضوی افزود: ما معتقد هستیم شرکت‌های دانش‌بنیان به خوبی در این زمینه کار می‌کنند و امیدواریم بتوانیم توان شرکت‌ها را بالا ببریم تا در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری، بازاریابی و برندینگ بتوانند استاندارد های کافی جهت اخذ مجوزها را داشته باشند.
با انصاف در ادامه درباره واحد تجهیزات پزشکی اظهار کرد: دستگاه‌های پایش سلامتی، ابزار و قطعات مصرفی پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی، پزشکی از راه دور و تلی مدیسن وکیت های تشخیص در حوزه مولکولی و ژنتیک، 4 آیتم اصلی صنایع پیشرفته رضوی است.
وی با اشاره به سیاست‌های ورود صنایع پیشرفته در طرح ها گفت: سرمایه گذاری طرح باید منسجم، دقیق و قابل اتکا بوده و نرخ بازگشت سرمایه حداقل 40 درصد باشد. همچنین طرح موردنظر بایستی مرتبط با حوزه‌های مأموریتی شرکت صنایع پیشرفته رضوی باشد.
مدیر واحد تجهیزات پزشکی شرکت صنایع پیشرفته رضوی در مورد فرآیند همکاری با شرکت‌ها اظهار داشت: در ابتدا طی جلسه‌ای همه فرآیند های خود را برای شرکت ها توضیح می دهیم. به طوری که  یک فایل طرح توجیهی ما برای آن ها ارسال می شود که شرکت‌ها باید آن را تکمیل کنند. در گام بعدی، طرح توجیهی که توسط شرکت ها تکمیل  شده را به فن آورها ارائه می کنیم.
با انصاف افزود: پس از تکمیل طرح، بررسی های فنی لازم محصول انجام می شود که آیا محصول تولید شده، قابلیت ارائه به بازار را دارد؟ آیا دانش فنی مناسب آن محصول توسط شرکت ارائه شده است؟ در نهایت سایر بررسی‌های فنی محصول با حفظ محرمانگی اطلاعات انجام می‌شود.
وی در ادامه با بیان اینکه در گام بعدی، بررسی بازار را داریم که در این بررسی همه ظرفیت ها و پتانسیل‌های بازار برای فروش محصول را در نظر می گیریم، گفت: قابلیت فروش محصول در بازار، جایگزینی محصول به عنوان یک کالا برای سایر محصولات خارجی، جریان نقدینگی، هزینه ها و درآمدها باید بررسی شود. وقتی این پروسه روند خود را طی کرد، در مرحله اول توسط واحد معاونت ها تصویب می‌شود و بعد از مصوبه شورای سرمایه گذاری مشارکت تأیید می شود. بعد از این مرحله، طرح باید در هیأت مدیره نیز تصویب و ارزش گذاری شود.
مدیر واحد تجهیزات پزشکی شرکت صنایع پیشرفته رضوی در پایان گفت: وقتی بخواهیم برای ارائه طرح شرکت‌ها  از طریق سهام ورود پیدا کنیم، از دارایی‌های مشهود و غیرمشهود استفاده خواهیم کرد، ارزش‌گذاری دانش فنی انجام می شود و در مرحله بعد توافق نامه همکاری یا یک صورتجلسه همکاری امضا می کنیم و در گام آخر تأیید بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی دریافت می‌کنیم. سپس  قرارداد را با شرکت‌ مورد نظر منعقد و ارائه طرح آغاز می شود.

منبع: نشریه خبر دارو

به بالای صفحه بردن