مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن شرکتهای دانش بنیان حوزه سلامت تهران برگزار شد

اشتراک در شبکه‌های اجتماعی
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت تهران در روز چهارشنبه مورخ 6 اسفند سال 99 در سالن امین الضرب ساختمان تشکل های اتاق بازرگانی تهران از ساعت 30/9 صبح و با حضور اکثریت اعضا و تحت پروتکلهای بهداشتی، برگزار گردید .در این جلسه ابتدا آقای دکتر حسین وطن پور رئیس هیئت مدیره انجمن نسبت به  ارایه توضیحات لازم به اعضای محترم در باره نحوه چگونگی شکل گیری این انجمن  وفعالیت های آن در طول سه سال گذشته  مبادرت نمودند. سپس گزارش عملکرد اجرایی انجمن   و پس از آن گزارش عملکرد مالی انجمن( گزارش خزانه دار) قرائت گردید و بازرس محترم انجمن ، جناب  آقای دکتر علی اسلامی فر نسبت به ارائه نقطه نظرات خود در مورد گزارش های قرائت شده مطالبی را عنوان و در نهایت اعلام فرمودند گزارش های مربوطه مورد تایید بازرسی انجمن می باشد . سپس حضار با اکثریت آرا گزارش های مربوطه را تایید نمودند . بعد از این تایید ،  انتخابات هیئت مدیره انجمن برگزار گردید که طی آن برخی از اعضای سابق انجمن در هیئت مدیره ابقا و برخی نیروهای جدید نیز به این گروه اضافه گردیدند. بدین ترتیب جناب آقای دکتر حسین وطن پور ، جناب آقای ناصر ریاحی، جناب آقای دکتربهروز حاجیان طهرانی، جناب آقای دکتر سعید ملکی و جناب آقای دکتر سید ابوالفضل ابوالفضلی از اعضای سابق هیئت مدیره،  مجددا برای انجام خدمت، توسط اعضا انتخاب و آقایان دکتر نریمان صدری و دکتر شاهرخ مهدوی نیز به این جمع اضافه گردیدند . ضمن اینکه  جناب آقای  مهندس عبدالرضا یعقوب زاده طاری و آقای مهندس محمود قفقازی به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انجمن انتخاب شدند.

 انتخابات  مربوط به بازرسین انجمن هم به انجام رسید و از آنجایی که در این انجمن دوبازرس اصلی و یک بازرس علی البدل جهت اشراف و نظارت مستمر بر امور مربوطه در اساسنامه  تمهیدگردیده است، از میان داوطلبان احراز این پست ، اعضا انجمن به سرکار خانم مهندس توانا و سرکار خانم دکتر مازندرانی به عنوان بازرسین اصلی رای دادند و جناب آقای دکتراسلامی فر نیز به عنوان بازرس علی البدل تعیین گردیدند. در نهایت در ساعت 30/12 مجمع عادی به طور فوق العاده انجمن شرکتهای دانش بنیان حوزه سلامت تهران  با شناسایی هیئت مدیره و بازرسین جدید به کار خود خاتمه داد.

به بالای صفحه بردن