️جلسه مشترک انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت تهران با مدرسه کسب و کار اتاق بازرگانی تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر( تکاپو)

اشتراک در شبکه‌های اجتماعی
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

️مدرسه کسب و کار اتاق بازرگان تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر( تکاپو) با هدف آموزش مدیران و کاربردی نمودن آموزش های لازم تاسیس گردیده است و تا کنون چندین دوره موفق در این موسسه برگزار گردیده و دورای تحت عنوان دوره مدیریت های عالی کسب و کار های صنعت سلامت مورد نیازسنجی واقع شده و به زودی این دوره جهت ارتقاء سطح دانش مدیران صنعت سلامت برگزار خواهد شد.

در جلسه مجازی مورخ 1400/03/02 آقایان  دکتر صدری و مهندس بانکه ساز از موسسه کسب و کار تکاپو و آقای دکتر مهدوی از انجمن نسبت به تبادل نظر درمورد دوره مذکور و سایر همکاری های آتی فی مابین پرداختند و مقرر گردید تا اولا وبیناری رایگان با همکاری طرفین و با هدف جذب مخاطب از شرکت های عضو انجمن  در اولین فرصت ممکن برگزار گردیده و ضمن که تشریح اهداف برگزاری این دوره، سازو کارهای لازم جهت ارائه تخفیفات ویژه به شرکت های دانش بنیان و هسته های نوآور عضو اعلام گردد.

در ضمن مقرر شد تا با توجه به نیاز شرکت های عضو انجمن به آموزش مستمر ، نیاز سنجی لازم در این مورد با همکاری مشترک طرفین به انجام رسد.

به بالای صفحه بردن