به همت انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان سلامت تهران؛ نخستین نشست تجاری‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان سلامت برگزار شد

  • خانه
  • مقالات
  • به همت انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان سلامت تهران؛ نخستین نشست تجاری‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان سلامت برگزار شد