دکتر صادق نژاد ، رییس پردیس بین الملل کیش و مرکز نوآوری دانشکده مهندسی پزشکی : توسعه استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان  عامل کاهش وابستگی به نفت

  • خانه
  • مقالات
  • دکتر صادق نژاد ، رییس پردیس بین الملل کیش و مرکز نوآوری دانشکده مهندسی پزشکی : توسعه استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان  عامل کاهش وابستگی به نفت