رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران تشریح کرد؛ جزئیات خرید اقلام مصرفی و سرمایه‌ای مقابله با کرونا از تولیدکنندگان داخلی

  • خانه
  • مقالات
  • رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران تشریح کرد؛ جزئیات خرید اقلام مصرفی و سرمایه‌ای مقابله با کرونا از تولیدکنندگان داخلی