مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری سلامت ثامن در گفت وگو با خبر دارو: شرکت های فناور در حوزه سلامت در تامین مالی با مشکل مواجهه هستند

  • خانه
  • مقالات
  • مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری سلامت ثامن در گفت وگو با خبر دارو: شرکت های فناور در حوزه سلامت در تامین مالی با مشکل مواجهه هستند