مرکز پژوهش های مجلس ارزیابی کرد ظرفیت‌ها و چالش‌های ایجاد شده در حوزه فعالیت‌های دانش بنیان در مقابله با کرونا

  • خانه
  • مقالات
  • مرکز پژوهش های مجلس ارزیابی کرد ظرفیت‌ها و چالش‌های ایجاد شده در حوزه فعالیت‌های دانش بنیان در مقابله با کرونا