مصاحبه با دکتر بهروز حاجیان طهرانی- مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پیشتاز طب زمان و عضو هیات مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت تهران

  • خانه
  • مقالات
  • مصاحبه با دکتر بهروز حاجیان طهرانی- مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پیشتاز طب زمان و عضو هیات مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت تهران