نشست مجازی کمیته تجاری سازی انجمن شرکت های دانش بنیان سلامت تهران برگزار شد/ چهار طرح فناورانه حوزه سلامت در جستجوی سرمایه گذار

  • خانه
  • مقالات
  • نشست مجازی کمیته تجاری سازی انجمن شرکت های دانش بنیان سلامت تهران برگزار شد/ چهار طرح فناورانه حوزه سلامت در جستجوی سرمایه گذار