هفتمین جلسه کمیته تجاری سازی انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت تهران بمنظور بررسی طرح‌های فناورانه و نوآورانه حوزه سلامت برگزار شد.

  • خانه
  • مقالات
  • هفتمین جلسه کمیته تجاری سازی انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت تهران بمنظور بررسی طرح‌های فناورانه و نوآورانه حوزه سلامت برگزار شد.