گفت‌وگو با دکتر ابوالفضل ابوالفضلی عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های دانش بنیان سلامت تهران و مدیرعامل شرکت دانش‌گستران برنا سلامت و صندوق سلامت تهران

  • خانه
  • مقالات
  • گفت‌وگو با دکتر ابوالفضل ابوالفضلی عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های دانش بنیان سلامت تهران و مدیرعامل شرکت دانش‌گستران برنا سلامت و صندوق سلامت تهران