40 هکتار از شهرک کاوش به شرکت‌های دانش‌بنیان برگزیده اختصاص می‌یابد

  • خانه
  • مقالات
  • 40 هکتار از شهرک کاوش به شرکت‌های دانش‌بنیان برگزیده اختصاص می‌یابد