شرایط عضویت درانجمن

بر اساس اساسنامه انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت تهران اعضا انجمن می بایست: در حوزه استان تهران فعالیت حوزه سلامت داشته باشد. شرکتی دانش بنیان یا کسب و کاری نوپا و یا شتاب دهنده ای در حوزه سلامت و همچنین شرکت های فعال در شتابدهنده ها و مراکز رشد و یا شرکت های …

شرایط عضویت درانجمن ادامه مطلب »