حوزه کنترل کیفی و فنی تجهیزات تصویربرداری پزشکی

شرکت توسعه پارس کیفیت آزما در حوزه کنترل کیفی و فنی تجهیزات تصویربرداری پزشکی فعال است.

اشتراک در شبکه‌های اجتماعی:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

توضیحات

شرکت توسعه پارس کیفیت آزما در حوزه کنترل کیفی و فنی تجهیزات تصویربرداری پزشکی فعال است.

  • آزمون عملکرد و ایمنی تجهیزات رادیولوژی جنرال اشعه ایکس با استاندارد IEC60601-1-3
  • آزمون عملکرد و ایمنی ابزارهای حفاظتی مورد استفاده در رادیولوژی تشخیصی و مداخله­ ای
  • آزمون عملکرد و ایمنی تجهیزات رادیوگرافی داخل دهانی
  • آزمون عملکرد و ایمنی تجهیزات رادیوگرافی خارج دهانی
  • آزمون عملکرد فیلم رادیوگرافی داخل دهانی
  • آزمون عملکرد و ایمنی تجهیزات پرتو ایکس ماموگرافی
  • آزمون عملکرد و ایمنی تجهیزات پرتو ایکس مرتبط با رادیوگرافی دیجیتال
  • آزمون و کنترل عملکرد و ایمنی تجهیزات اولتراسوند تشخیصی
  • خدمات صحه گذاری نرم افزار با بررسی مستندات و تطابق با محصول مطابق استانداردهای IEC 62304 ، IEC 61508
  • آزمون عملکرد و ایمنی پایه و عملکرد ضروری مجموعه تیوب مولد اشعه ایکس
به بالای صفحه بردن