دستگاه همودیالیز ATF 1022

این شرکت در مهر ماه سال ۱۳۹۴ موفق به دریافت مجوز ساخت دستگاه همودیالیز مدل ATF 1022 از “اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی” شد و در اردیبهشت و شهریور سال ۱۳۹۵ تائیدیه استفاده روتین دستگاه¬های تولیدی مدل ATF 1022 را بنا به درخواست هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران دیالیزی از مرکز تحقیقات نفرولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات نفرولوژی- اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله پس از انجام تست های بالینی و تطبیقی(Cross Over) در مقایسه با دستگاههای B-Braun و Fresenius آلمان در بیمارستان بقیه ا… با ۳۶ بیمار شاهد اخذ نمود. سپس در سال ۱۳۹۷ موفق به دریافت تاییدیه بورد تخصصی نفرولوژی کشور شد.

در حال حاضر ۱۰۰۰ دستگاه همودیالیز تولیدی این شرکت در ۲۰۵ مرکز دولتی و خصوصی در حال ارائه خدمت به بیماران است. تعداد دستگاه های تولیدی تا پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۵۰۰ دستگاه خواهد رسید. با ارسال اولین محموله صادراتی به کشور افغانستان و نصب آن در مرکز دیالیز بیمارستان افغان آریا، این شرکت به جمع صادرکنندگان تجهیزات پزشکی پیشرفته پیوست.

اشتراک در شبکه‌های اجتماعی:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

توضیحات

به بالای صفحه بردن