«دیجی بنیان» فضایی برای فروش محصولات دانش بنیان / از اشتغال یابی تا عرضه محصولات

منوچهر صادقیان با اشاره به مشکلاتی که برای عرضه محصولات شرکت‌های دانش بنیان وجود دارد از راه اندازی سایتی برای عرضه این محصولات خبر داد و گفت: معاونت تحقیقات وزارت بهداشت ماموریتی را در نظر گرفت که اولین نمایشگاه و فروشگاه تخصصی محصولات دانش بنیان را دایر کند تا این نوع شرکت‌ها بتوانند محصولات خود را عرضه کنند. بر همین اساس با همکاری متخصصین IT موفق شدیم سایت دیجی بنیان را به منظور فعالیت و خرید فروش محصولات دانش بنیان راه اندازی کنیم.