ظرفیت جذب سرباز تخصصی در شرکت‌های دانش‌بنیان‌ 2 برابر شد

اکوسیستم استارتاپ ها نیاز به تعداد بیشتری شتاب‌دهنده‌های تخصصی از جنس بخش خصوصی دارد تا این کسب‌وکارهای نوپا را به نقطه تولید محصول هدایت کنند.