یک شرکت دانش‌بنیان به دانش فنی تولید پانسمان بیماران پروانه‌ای دست یافت

اکوسیستم استارتاپ ها نیاز به تعداد بیشتری شتاب‌دهنده‌های تخصصی از جنس بخش خصوصی دارد تا این کسب‌وکارهای نوپا را به نقطه تولید محصول هدایت کنند.