امضای تفاهمنامه همکاری صحا و انجمن شرکت‌های دانش بنیان سلامت استان تهران

اکوسیستم استارتاپ ها نیاز به تعداد بیشتری شتاب‌دهنده‌های تخصصی از جنس بخش خصوصی دارد تا این کسب‌وکارهای نوپا را به نقطه تولید محصول هدایت کنند.