جلسه مشترک با مدیرکل دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

اکوسیستم استارتاپ ها نیاز به تعداد بیشتری شتاب‌دهنده‌های تخصصی از جنس بخش خصوصی دارد تا این کسب‌وکارهای نوپا را به نقطه تولید محصول هدایت کنند.