حمایت شرکت صنایع پیشرفته وزارت سمت از شرکت های عضو انجمن

اشتراک در شبکه‌های اجتماعی
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

در روز چهارشنبه مورخ ۲۷ مهر ۱۴۰۱ تومن جلسه با حضور آقایان دکتر وطن پور رئیس هیئت مدیره و دکتر مهدوی دبیر و عضو انجمن و مهندس وطن دوست شرکت صنایع پیشرفته کارشناسان محترم شرکت صنایع پیشرفته وزارت سمت در محل آن شرکت برگزار گردید در این جلسه نمایندگان انجمن ضمن معرفی فعالیت ها و دستاورد های مربوطه هدف برگزاری از چنین جلسه ای را باز شدن دریچه های بیشتر جهت ارائه خدمت به اعضای خود عنوان نمودند و از طرف مقابل نیز ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های انجمن نشد وجود تشکل های خصوصی مثابه صدای پخش خودرو صدای بخش خصوصی می تواند زمینه سازه تسهیل در فعالیت های دولتی با بخش خصوصی ارائه تسهیلاتی آسان تر به این بخش گردد در این چارچوب مقرر شد تا ضمن انعقاد هم‌نامه‌ای نقاط مشترک همکاری فی مابین مورد تاکید واقع شده و در آتیه این انجمن بتواند به عنوان بازوی کمکی آن شرکت و به کمک اعضای خود و پتانسیل های موجود ارزیابی طرح های ارائه شده به شرکت صنایع پیشرفته به وزارت صمت جهت اخذ تسهیلات لازم را عهده دار گردد ارزیابی فنی و مالی و به علاوه با توجه به علاقه مندی آن شرکت به حمایت از اعضای انجمن در شرکت نمودن در نمایشگاه های تخصصی داخلی و خارجی نمایندگان انجمن اعلام آمادگی نمودند تا در صورت وجود شرایط لازم آماده اند تا پاویون این انجمن را مرکب از شرکت های عضو و فناوران علاقه مند در نمایشگاههای تخصصی داخلی و خارجی هدایت و مدیریت نمایند.

به بالای صفحه بردن