خدمات انجمن

اشتراک در شبکه‌های اجتماعی
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

این انجمن می تواند با توجه به پتانسیل های موجود و توانمدی های اعضا و اعضای هیئت مدیره نسبت به ارائه خدمات در حوزه های مختلف کسب و کار،توانمندسازی، تجاری سازی و آموزش به اعضای خود ارائه نماید.
ضمنا این انجمن با حضور در شورای گفتگوی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران و ارتباط موثر با مجمع تشکل های دانش بنیان قادراست تا چالش های پیش روی شرکت های عضو را از طریق موارد ذکر شده مطرح نموده و نسبت به حل و فصل اقدام نماید. این انجمن قادر است تا با فراهم آوردن زمینه حضور سرمایه گذاران در کمیته تجاری سازی طرح های شرکت های عضو انجمن را در معرض دید سرمایه گذاران قرار داده بعلاوه همراه با فناوران تا انعقاد قرارداد نهایی همراهی نماید.

به بالای صفحه بردن