همکاری در برگزاری رویداد مشترک با شرکت مشاوره مدیریت و خدمات ماشینی سازمان تامین اجتماعی

اشتراک در شبکه‌های اجتماعی
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

در روز سه شنبه مورخ ۲۶ مهرماه ۱۴۰۱ و در محل انجمن شرکتهای دانش بنیان حوزه سلامت تهران جلسه ای مابین نمایندگان شرکت مشاوره مدیریت خدمات ماشینی سازمان تامین اجتماعی به نمایندگی آقای دکتر زینی وند و انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت تهران به نمایندگی آقایان دکتر رئیس هیئت مدیره انجمن و دکتر مهدوی دبیر و عضو هیات مدیره انجمن برگزار گردید. در این جلسه مدعوین ضمن معرفی شرکت متبوع خود و ارائه برنامه های آتی آن شرکت در حوزه فناوری و نوآوری مرتبط با حوزه سلامت از انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت تهران دعوت به عمل آوردند تا رویدادی مشترک با آن شرکت را در حوزه سلامت دیجیتال و تجهیزات پزشکی برگزار نمایند. این موضوع با استقبال رئیس هیئت مدیره انجمن مواجه گردید و برگزاری این رویداد را دریچه ای به سوی شرکت های نوپا جهت ارائه دستاوردهای فناورانه و نوآوران خود اعلام نموداند، لذا مقرر گردید تا تفاهمنامه ای فی مابین منعقد گردد و طی آن جزئیات همکاری طرفین در آتیه مشخص گردد. این رویداد قرار است در آخر آذر ماه سال جاری توسط این شرکت برگردد که متعاقبا جزئیات آن به استحضار اعضا محترم و فناوران همکار با انجمن شرکتهای دانش بنیان حوزه سلامت تهران رسانده خواهد شد .

به بالای صفحه بردن